transhuman6
2906'19
16u30Museum dr. Guislain

Walking Opera Bloedtest

Je kunt Bloedtest ook live beleven tijdens de  ‘Walking Opera’. Theater, muziek, poëzie en beeldende kunst versmelten tot artistieke manipulaties.

29/06: om 14.30u
29/06: om 20.00u
06/07: om 14.30u
06/07: om 20.00u
14/09: om 14.30u
14/09: om 20.00u
15/09: om 14.30u
De voorstelling duurt 2.30u.maar is supertoegankelijk voor alle leeftijden.
Ingang: €16 Reductie: €10

Op een heel toegankelijke wijze ‘stapt’ het publiek mee in een stroom van ervaringen en emoties met een knipoog naar de toekomst. Ism theater Stap, de Figuranten, Onderland, en de Camerata Artista.

Na een heel intens ronde tafel gesprek op 2 februari 2017 groeide het idee om Bloedtest te laten evolueren naar een Opera. Dit was uiteraard ingegeven vanuit het het idee van een Gesamtkunstwerk of het samenvallen van de vele betrokken disciplines maar nog eerder vanuit de vraag hoe een dergelijk zwaar beladen, ethisch thema artistiek vorm kan krijgen op een participatieve, inclusieve methode.

Met alle deelnemende kunstenaarscollectieven (we noemen ze Camerata Artista, verwijzend naar de groep muzikanten die eind 16de eeuw aan de wieg stonden van onze hedendaagse opera) werd overlegd welke positie zij konden innemen volgens de klassieke opera aktes: de expositie, de intrige, de climax, de catastrofe en de peripeteia. De expositie is de inleiding, het thema wordt aangebracht en getoond. Wat moet een toeschouwer weten? In de intrige komen er verwikkelingen, groeit de spanning en wordt de sfeer bepaald door het taboe. In de climax nemen de gebeurtenissen in kracht toe en leiden tot een clash. De catastrofe is het hoogtepunt van de spanning. Baf, het is gebeurd, de ramp is geschied. De peripetia staat voor de beslissende wendingen.

Om dit in de context van een museum als het Museum Dr. Guislain te laten passen, moest een nieuwe vorm bedacht worden. Het beeld, de muziek, de tijd, de site en de catering konden best aan elkaar verbonden worden door met het publiek in beweging te komen. Vandaar werd het woord walking, afgeleid van het begrip walking diner de inspiratie voor de Walking Opera.

Zo krijgt de twee en een halfuur durende voorstelling een totaal andere dynamiek en is ze verweven met het thema. De Walking Opera wordt zeven maal live opgevoerd telkens voor een uitverkocht publiek.

affiche
2006'19
20uMuseum Dr. Guislain

Bloedtest

Opening tentoonstelling Bloedtest in museum dr. Guislain onder leiding van Patrick Allegaert en met openingswoorden van Bart Marius en Luc Vandierendonck.
Expo van 21/06/19 tot en met 20/10/19

Bloedtest omspant zowel een Walking Opera – een dynamische beweging van publiek versus kunstenaar/performer – als een tentoonstelling.

De tentoonstelling vormt het statische, niet-fluïde luik. Ze zet de straffe resultaten van de processen die de Camerata Artista liepen in de spotlight. De bezoeker krijgt de weerslag van de samenwerking tussen kunstenaars met en zonder beperking gepresenteerd in diverse vormen. Van teken- en schilderkunst, over sculptuur en video, tot heuse in situ ingrepen: de resultaten getuigen telkens van een intens werkproces waarin ze als compagnons de route mekaar onuitputtelijk inspireerden.

Naast deze presentaties worden, onder de noemer Beeldbank, ook betekenisvolle kunstwerken tentoongesteld van individuele kunstenaars uit collecties en ateliers, die aanknopen met de Bloedtest thematiek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.