Team Wit.h

De betrokkenheid van het team op alles wat de organisatie bezielt is super groot. Centraal staat de gelijkwaardigheid binnen het team, het bestuur en in de samenwerking met kunstenaars, partners en publiek.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid maken de basis uit van een procesmatige samenwerking.
De kleinschaligheid vertaalt zich in een  boeiende werksfeer en maakt het team dynamisch, wendbaar en flexibel.
En bovenal staan de teamleden heel dicht bij de kunstenaars en de partnerorganisaties.
De sociaal artistieke samenwerking binnen het team ontstaat in 1992 (zie historie).
De verschillende expertises bij de teamleden sluiten naadloos op elkaar aan,
Bart Vandevijvere (3/5) is professioneel kunstenaar
Els Vermeersch (3/5) is kunstwetenschapper
Luc Vandierendonck (FT) is agoog
maar vooral hun jarenlange praktijkervaring in de hedendaagse kunst, het sociaalartistiek werk, de outsider art en de functie participatie, zorgen voor een solide werking.

Raad van Bestuur

Declercq Kurt (secretaris):
ervaren organisator in het vormingswerk voor volwassenen, netwerkspecialist. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de agenda en het opmaken van de verslaggeving. Hij werkt actief mee aan de relatie met stakeholders en breidt het netwerk mee uit.

Delecluse Catherine (penningmeester):
accountant, ervaringsdeskundige in het netwerk van personen met een beperking. Zij is verantwoordelijk voor het financieel functioneren. Door haar sociale vaardigheden maakt ze het zakelijk/financieel beleid van Wit.h transparant voor beheerders als overheden. Zij ondersteunt de directeur bij complexe financiële verrichtingen, beleidsbeslissingen en personeelszaken.

Goderis Sarah:
kunstwetenschapper, ervaren publiekswerker. Vanuit haar ervaring als programmator en haar kennis van de museale context is ze verantwoordelijk voor de visie vorming en meer specifiek op het vlak van publiekswerking, spreiding en participatie. Zij is ook de vertrouwenspersoon van de vzw.

Muylle Pierre (voorzitter):
autonoom curator hedendaagse kunst en outsider art. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de RvBestuur en werkt aan een positieve teamgeest en collegialiteit bij het nemen van beslissingen. Hij werkt mee aan een kwalitatieve ontwikkeling van de werking en aan een structurele groei van het artistieke netwerk.

Vandecasteele Marieke:
orthopedagoge/onderzoeker/kunstenaar + ervaringsdeskundige in de vertegenwoordiging van de familie van kunstenaars met een beperking. Marieke vertegenwoordigt als onderzoeker ook de verjonging en de vernieuwing zowel in de zorg alsook in de kunstparticipatie.

Vanhessche Mieke:
kunstenaar met een verstandelijke beperking. Vanuit haar eigen levenservaring beoordeelt ze de besprekingen en beslissingen op een heel intuïtieve manier. Zij doet ook zelf voorstellen vanuit de praktijk. Zij is een positief voorbeeld voor andere personen met een beperking met ambitie in de kunsten.

Coorevits Toon:
project manager, vertegenwoordiger van de voorzieningen voor personen met een beperking. Hij is verantwoordelijk voor de dialoog met de sector van zorg voor personen met een beperking. Hij is een belangrijke schakel in de opvolging van hedendaagse tendenzen in de zorgsector.

freelance medewerkers

Damien Magnette: Coach The Wild Classical Music Ensemble
Peter Holvoet-Hanssen: Coach Vrijhaven
Evita Werbrouck: Productie The Wild Classical Music Ensemble
Koen Moerman: Foto / Video
Maarten Caesens: Fotografie
Steven Decroos: Fotografie
Tuur Uyttenhove : Fotografie
Claudine Denoulet : Fotografie
Christoph Bruneel : Vertaling
Ive Herreman: IT
C. Van Gheluwe: Redactie
Lode Steenhout : Video
Piet Devos: Literatuur
Thomas Jacques: Hoofdredactie Magazine De Windstoot
Bart

Bart Vandevijvere

Els

Els Vermeersch

luc

Luc Vandierendonck

IMG_8241 (1)

De partners

In functie van zijn inclusieve visie werkt Wit.h samen met diverse partners, dit zowel uit de kunsten- als uit de zorg- en uit de sociaal culturele sector.
Voor de expedities sluiten we coproducties af ifv het werkproces en de presentatie.

Lees meer onder ‘over Wit.h’ ‘partners’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.