Overdracht is een breed thema dat van toepassing is op verschillende aspecten van het leven. In de meest algemene zin verwijst overdracht naar het proces waarbij iets wordt overgedragen van de ene persoon of entiteit naar de andere. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op eigendom, informatie, verantwoordelijkheid of zelfs emoties.
In de context van kunst is overdracht een belangrijk onderdeel van de praktijk. Bijvoorbeeld zie ik het gebeuren wanneer een werkstuk wordt gemaakt in het atelier, een schilderij, een beeld, een muziekstuk, …  en door de overdracht naar het publiek en de dialoog die hierdoor ontstaat, wordt het een kunstwerk. Een kunstwerk ontstaat als het ware bij de overdracht van een atelier object naar de publieke ruimte.

In onze dagelijks praktijk zijn we nu volop bezig met deze verhuis. Alle kunstwerken die gemaakt zijn in het kader van De Windstoot zijn stuk voor stuk aan het verhuizen naar de tentoonstellingsplek, Museum dr. Guislain. Ze worden overgedragen en krijgen hierdoor straks bij de tentoonstelling een publiek verhaal.

Ook in de context van onderwijs speelt overdracht een belangrijke rol. Wit.h voelt zich ook  verantwoordelijk voor het overdragen van kennis aan studenten. Hierbij gaat het niet alleen om feiten en informatie, maar ook om vaardigheden en attitudes die relevant zijn voor de toekomstige loopbaan van de studenten. En zo ook de ontwikkeling van onze sociaalartistieke sector. Het is dan ook een grote verantwoordelijkheid wanneer zoals vandaag een grote groep hongerige studenten langs komen.

Tot slot kan overdracht ook emoties betreffen. Bijvoorbeeld wanneer een persoon of een kunstwerk gevoelens of emoties overdraagt aan een andere persoon. Dit kan variëren van vreugde en blijdschap tot verdriet en rouw. Zo leerde videomaker Lode S. ons vandaag dat huilen als functie heeft de boodschap van verdriet of pijn over te dragen naar de ander zo die de taak van troosten kan opnemen. Dan vraag ik me af of kunst ons kan troosten of andersom dat het publiek het kunstwerk moet troosten?!

Kortom, overdracht is een essentieel onderdeel van menselijke interactie en samenwerking.

overdracht is een essentieel onderdeel van menselijke interactie en samenwerking

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.