Voortaan trachten we elke dinsdag in het Museum dr. Guislain te werken.
Het is noodzakelijk om op de site te zijn, die fysiek aan te voelen en als dusdanig ‘in between’ te zijn. Het museumteam is dan ook in de buurt en zo kunnen we sneller afstemmen op artistiek, praktisch, promotioneel en financieel vlak.
Op die manier wordt onze co-producent en presentatieplek volwaardig deel van de expeditie en niet alleen maar een afgebakend en op zich staand laatste hoofdstuk.

Deze voormiddag is Jan Geldhof erbij. Jan was jaren de artistiek begeleider van Sylvain Cosijns. Zijn jarenlange nabijheid en zorgzame kijk op de ontplooiing zorgde ervoor dat Sylvain alsnog een plek verwierf in het kunstensegment. In het kader van De Windstoot schreef hij talrijke teksten over de relatie met Sylvain, over diens persoon en hoe het verhaal van macht en breekbaarheid zich in de loop der jaren ontspon doorheen zijn oeuvre en artistieke traject.

Na de lunch hebben we een onderhoud met Bart Marius en Eline Van de Voorde, respectievelijk artistiek en zakelijk directeur van het Museum. In een vorig gesprek met Bart werd het potentieel van een samenwerking als ‘draaischijf’ geïntroduceerd. We komen erop terug. Hoe ver kunnen we hierin gaan? Hoe kan Wit.h zich verhouden tot Museum dr. Guislain binnen een structureler kader? Wat betekent een gedeelde investering concreet?

Kennisdeling en socio-artistiek inhoudelijke topics vormen geenszins het probleem. Wel integendeel, daar hebben we een goeie match. Maar een verregaand aftoetsen van wat bijvoorbeeld een fysieke inbedding van Wit.h binnen de structuur van het museum kan betekenen, valt begrijpelijkerwijs ongemakkelijk bij onze collega’s uit Erfgoed. Ook wanneer het draaischijf principe financiële inbreng vereist, wordt het warm onder voeten.

Het aftasten van alle mogelijkheden en nuances maar ook de verregaande consequenties werpen niet meteen vruchten af. De zakelijke kant ervan lijkt een enorme druk te veroorzaken. En daar stokt het gesprek. Er wordt bedenktijd gevraagd, tijd voor een intern overleg binnen het museumteam. Het is vooralsnog koffiedik kijken. Maar onze vraagstelling blijft urgent. We rijden met dezelfde vragen en problematiek huiswaarts. En hopen op een snel antwoord.

koffiedik kijken

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.