In het licht van de verruiming van ons doelpubliek, vermijden we heel bewust de term ‘Outsider Art’. Die slaat net op de persoon, en stigmatiseert. In onze brainstorming komen we uit op de term Art Brut en waar die zo al kan voor staan, als genre en niet als een tijdsgebonden stroming.

Art Brut is een al lang geïnstitutionaliseerd begrip. Echter, onze vraag is hoe ‘Art Brut’ zich laat definiëren binnen ons actueel werkveld. En hoe het zich op vandaag verhoudt tot de hedendaagse kunst en omgekeerd? Wat kan nu de impact of invloed zijn van Art Brut op de hedendaagse kunsten? En in welke mate kunnen de hedendaagse kunsten de Art Brut omarmen (of pertinent weigeren)?

Al snel wordt duidelijk dat we ook met een semantisch probleem opgezadeld zitten: de juiste betekenis van het woord ‘brut’ kan verschillen van taal tot taal en dat zorgt voor verwarring. Dit is voer voor analyse, die ons op haar beurt kan inspireren en helpen bij onze visievorming en het actualiseren van ons profiel.

We polsen naar de opinie van enkele deskundigen uit het (sociaal)artistieke veld en leggen hen onze vraag voor…

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.